KULLANIM ŞARTLARI

Üye olsun olmasın Şimdialsat internet sitesini ziyaret eden, portalını kullanan, ilan veren, Site hizmetlerinden faydalanan ve Siteden başka herhangi bir suretle yararlanan kullanıcılar öncelikle bu kullanım şartlarını okumak ve anlamak zorundadırlar. Böylelikle yukarıda belirtilen şekilde Siteyle ilgili işlem yapan tüm kullanıcılar bu kullanıp koşullarını okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini, onayladıklarını açıkça beyan ederler. Ayrıca bu kurallara kayıtsız şartsız uyacaklarını taahhüt ederler. Kullanıcılar bu şartlara karşı sonradan bir itiraz ya da defide bulunamayacaklardır. Kullanım şartlarına uyulmamasından dolayı hukuki veya cezai yaptırımlara katlanacakladır.


1. Site … adresinde faaliyetlerine devam eden Şimdialsat Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ tarafından işletilmektedir. Bundan sonra site işleticisine kısaca Şimdialsat denilecektir.


2. Üye Sözleşmesinde yapılan şu tanımlar Kullanıcı Şartları için de geçerlidir:


Site: Şimdialsat internet sitesi ve portalı

Kullanıcı: Üye olsun olmasın Siteyi ziyaret eden ve portalı kullanan tüm kullanıcılar

Üye: Bu sözleşme ve ayrılmaz parçası eklerini okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik ortamda onaylayan ve Şimdialsat prosedülerine göre siteye üye olan kullanıcılar

Bireysel Üye: Siteye kendi adına hiçbir ticari unvana sahip olamadan üye olan gerçek kişi

Kurumsal Üye: Siteye bir ticari unvan altında üye olan gerçek kişi ya da tüzel kişi temsilcisi

İçerik: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, yazı, resim, ses, görsel, görüntü, video vs. her türlü yazılı, görsel ve işitsel belge.

İlan: Üyelerin Şimdialsat portalının sağladığı imkanlarla Siteye verebilecekleri Emlak, Vasıta ve Projeler ile satış, kiralama ve bilumum diğer ticari muamelelerle ilgili ilanlar

Üyelik hesabı: Üyelerin ilanlarını vermek için kullandıkları Şimdialsat tarafından onlara sağlanan portal hesabı

Hizmet: Şimdialsat tarafından verilen ilan hizmetleri ve bu kapsamda verilebilecek diğer hizmetler.


3. Kullanıcılar Siteye verdikleri mail adresi ve diğer bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederler. Bu bilgilerin doğru olmamasından Şimdialsat sorumlu değildir.


4. Kullanıcılar siteye girdikleri bilgilerin özel ve gizli bir bilgi olmadığını kabul ederler. Site ya da portal üzerindeki kullanıcıların açık olarak girdikleri bilgileri Şimdialsat’ın kullanma hakkı vardır.


5. Siteye üyelik sadece bir kişiye aittir. Başkasına satılamaz ya da devredilemez. Bu durumun tespiti halinde Şimdialsat üyelik hesabını durdurabilir ya da silebilir.


6. Kullanıcılar Sitede ya da portalda başkalarının malvarlığı ya da telif hakları kapsamında olan bir içerik ya da materyal paylaşamazlar ya da yayınlayamazlar. Başkasının malvarlığı ya da telif hakkını ihlal durumundan bundan tamamen kullanıcılar sorumludur. Bu konuda Şimdialsat’a hiçbir şekilde sorumlu değildir.


7. Kullanıcılar Sitede ya da portalda oluşturdukları içeriklerin hukuka uygun olmasından kendileri sorumludur. Şimdialsat’ın bu içerikleri denetleme ve kontrol etme sorumluluğu yoktur. Hukuka aykırı içeriklerden dolayı oluşan her türlü sorumluluk kullanıcılara aittir.


8. Kullanıcılar Şimdialsat portalı üzerimdeki ilanları görüntüleyebilirler ve bu ilanlarla ilgi çeşitli hizmetler alırlar.


9. Şimdialsat 8. Maddede belirtilen hizmetlerin içeriğini tek taraflı olarak değiştirebilir, erişimini engelleyebilir ya da silebilir. Bunun için bir bildirim yapmak ve önel vermek zorunda değildir.


10. Kullanıcıların Şimdialat Sitesi ve portalından yaptıkları her türlü eylem ve işlem için sorumluluk kendilerine aittir.


11. Şimdialsat, Sitesinde ya da portalında yayınlanan hiçbir içeriğin doğruluğunu, güvenliğini ya da hukuka uygunluğunu garanti etmez. Hiçbir kullanıcı bu bahisle Şimdilalsat’ı sorumlu tutamaz ya da herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.


12. Kullanıcılar, Şimdialsat’ın kendine ait site elemanları((tasarım, metin, imge, html kodu vs.) ya da mülkiyetinde veyahut telif hakları kapsamındaki içerikleri çoğalmayacağını, satmayacağını, paylaşmayacağını, dağıtmayacağını ve bunlara benzer başka işlemler yapmayacağını kabul ve taahhüt ederler.


13. Kullanıcılar Site içinde Haksız rekabete yola açacak, başkalarının kişisel haklarını ihlal edecek ya da mevzuata veya kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı davranış ve eylemlerde bulunamaz.


14. Kullanıcılar Site üzerindeki ilanları amacına uygun olarak görüntüleyebilir ve kullanabilirler. İlanda verilen bilgileri sadece ilan veren ile iletişim kurmak için kullanabilirler. Bunun dışında bu bilgileri kendi adlarına kullanamaz, kopyalayamaz, başka mecralara taşıyamaz ya da yayınlayamazlar.


15. Şimdialsat Kullanıcıların girdikleri bilgileri kullanabilir, paylaşabilir, işleyebilir ve yayınlayabilir. Bunları iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistiki çalışmalarda kullanabilir. Bu amaçlarla yaptığı çalışmalarda bu bilgileri üçünü kişilere aktarabilir ve onlara bu bilgileri kullandırtabilir.


16. Şimdialsat Kullanıcıların tarayıcısına reklam ve pazarlama amacıyla çerez yerleştirebilir ve bunları okuyabilir. Çerez kullanımının ayrıntıları için Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz. Pazarlama otomasyon araçları kullanabilir, kullanıcıya özel mesaj/teklif iletebilir, kullanıcılar ilgi alanlarına göre reklam içeriği gösterebilir ya da bilgi toplamak amacıyla web işaretleri koyabilir.


17. Kullanıcılar Sitenin işleyişini ve teknolojik altyapısını bozacak hiçbir işlem ya da eylem yapamazlar. Simdilalsat’ın bu tür işlem ve eylemlerden dolayı maruz kaldığı doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını tazmin etmek zorunda kalırlar.


18. Kullanıcılar, Şimdialsat portalının aksaması, gecikmesi, kesintiye uğraması, teknik sorunların çıkması gibi durumlarında kullanıcıların veri kaybına uğraması ya da doğrudan veya dolayı zarara uğramalarından dolayı Şimdialsat’ı sorumlu tutmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.


19. Bu Kullanım Şartlarını Simdialsat, Sitede yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler yayını itibariyle etki kazanır. Kullanıcının tek taraflı olarak Kullanım Şartlarını değiştirme hakkı yoktur.


20. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Şimdialsat’ın hizmet verememesi, hizmeti geç vermesi ya da aksatması gibi durumlardan dolayı Şimdialsat sorumlu tutulamaz.


21. Şimdialsat Sitesi ve Portalı ile ilgili çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanır. Bu uyuşmazlıkları çözmede… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Anasayfa

Arama

İlan Ekle

Vitrin

Hesabım

Scroll