KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Şimdialsat, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa(bundan sonra Kanun denilecektir) göre bir veri saklayıcısıdır ve Kanunun 10. Maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğü kapsamında üyelerini/kullanıcılarını kişisel verilerin nasıl kaydedeceğini, işleyeceğini, sınıflandıracağını, saklayacağını, güncelleyeceğini ve üçüncü kişilere aktaracağını bilgilendirmektedir. Şimdialsat Kanunun 5. ve 6. Maddesindeki esaslara göre kendisi, işbirliği içinde olduğu firmalar ya da üçüncü kişiler ya da yetkilendireceği gerçek ya da tüzel kişisel vasıtasıyla kişisel verilerinizi toplar, saklar, raporlar, işler, analiz eder ve gerçek ve özel kişilerle aktarır ya da paylaşır.


1. Toplanan Kişisel Veriler Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon numarası(ev/iş/cep), mail adresi, TC Kimlik Numarası(yeşil kartlılar ve yabancılarda buna denk gelen numara), kimlik fotokopisi ve kimlik ve iletişimle ilgili diğer bilgiler Demografik Veriler: Yaş, doğum tarihi ve yeri, meslek, eğitim durumu, hobiler, konuşulan diller, cinsiyet vb. bilgiler Kimlik Doğrulama Bilgileri: Üye olma, hesaba erişim ya da kimliği doğrulamak için kullanılan kullanıcı adları, şifreler, parolalar, gizli soru bilgileri, ipuçları, ilan numaraları vb. bilgiler İlan ve Ödeme ile ilgili Bilgiler: İlanlarda yer alan gayrimenkullerin adresi, konumu, tapu bilgileri vs, araçların plaka, model, marka gibi bilgileri, Site hizmetlerinin satın alınması durumundan fatura, kredi kartı ve ödeme yapılması için gereken diğer bilgiler Konum Verileri: GPS ya da IP veya port adreslerinden elde edilen kullanıcı/üye ya da gayrimenkul konum bilgisi Anket Bilgileri: Sitede anket yapılması halinde burada kullanılan kişisel veriler Biyotmetrik Bilgiler: Sitemizin altyapısı uygun olması halinde Kullanıcı Hesabına ya da Portala giriş yapmak için kullanılacak parmak izi, avuç içi gibi kişisel veriler Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Siteye girme, üyelik hesabınızı kullanma, ilan verme ve Şimdialsat diğer hizmetlerini kullanma ile ilgili zaman, sıklık, işlem çeşidi, arama sebebi, oluşan hatalar, IP bilgileri, kullanıcı lokasyonu gibi Şimdialsat Sitesi ve Portalınin kullanım bilgileri İçerik Verileri: İlan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim nedeni, yenileme tarihi, ilan ret nedeni, gibi içerikle ilgili veriler


2. Kişisel Verileriniz Niçin Toplanıyor? Kişisel verileriniz öncelikle kimliğinizi tespit etmek, Site ve Üyeliğiniz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak, size vermemiz gereken hizmeti yerine getirmek ve adli ya da idari makamlarca istenilmesi durumunda onlara vermek üzere toplanır ve saklanır. Ayrıca aşağıdaki amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilecektir: - Size yapılacak bilgilendirme, reklam, promosyon gibi amaçlarla iletiler gönderilmesi, bunu yapabilmek için opertörler ya da üçüncü kişilerle paylaşılaması, - Şikâyetlerinize çözüm sağlanması, - Site ve Portal verilerinin depolanması ve güncellenmesi için Şimdilalsat’ın sözleşme yaptığı üçüncü kişiler olması, - Üyelerin/kullanıcıların/müşterilerin profilini ve işlem geçmişini sınıflandırmak için not tutarken, - Kişiye özel kampanyalar ya da hizmetler oluşturmak için; - Sitenin içeriği ve kullanımı ile ilgili anketler yapmak için.


3. Kişisel Veriler Nasıl Toplanıyor? Kişisel verileriniz, Sitemiz, mail, telefon, faks, kısa mesaj ve diğer iletişim araçlarıyla bize ilettiğiniz bilgiler, sitemize ziyaret ettiğinizde otomatik tanımlama sistemlerinin yukarıda belirtiğimiz kapsamda topladığı bilgiler ve gerekmesi durumunda anket ya da bizzat sizinle görüşmek suretiyle elde edilen bilgiler vasıtalarıyla toplanmaktadır.


4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması Kişisel bilgileriniz ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütmek için birlikte çalıştığımız şirket ve gerçek kişilere, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, veri saklama için birlikte çalıştığımız şirketlere, iletileri göndermesi için anlaştığımız şirketlere, hizmet aldığımız bankalara, finansal kuruluşlara ya da ödeme kuruluşlarına ve hizmetlerimizi yürütebilmek için işbirliği içinde olduğumuz diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir. Ayrıca ilgili mevzuatların bir gereği olarak yetkili resmi kurum ve kuruluşlara talepleri halinde verilebilecektir. Bununla birlikte kredi kartı ödemelerinizde ödeme gerçekleşene kadar kredi kartı bilgileriniz işbirliği içinde olduğumuz ödeme kuruluşuna bildirilir. Ödeme tamamlanınca bu bilgiler hemen silinir.


5. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği Kişisel bilgileriniz bu bilgileri verme amacı sürdüğü sürece saklanır. Ayrıca bu bilgiler size daha iyi ve çabuk hizmet verilebilmesi ve ihtiyaçlarınızın tespit edilebilmesi için bu amaç bittikten sonra bile bir süre daha işlenebilecektir. Bununla birlikte yasal mevzuatın ya da yetkili resmi makamların öngördüğü süre kadar da kişisel verileriniz saklanacaktır. Saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı olarak kullanılmaması için gerekli güvenlik tedbirleri uygulayacağız.


6. Kanun Kapsamında Kişisel Verilerle ilgili Haklarınız Kanunun 7. ve 11. Maddelerine göre şu haklara sahipsiniz: -Kişisel bilgilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması durumunda kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talep hakkı, -Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı, -Kişisel verileriniz işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme hakkı, -Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına göre uygulanıp uygulanmadığını öğrenme hakkı, -Kişisel verileriniz yanlış ya da eksik işlenmişse bunu düzeltme hakkı, -Yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek hakkı, -Kişisel verileriniz otomatik sistemlerle analiz edildiğinde aleyhinize bir sonuç doğuruyorsa buna itiraz etme hakkı, -Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sonucu bir zarara uğramışsanız bunu tazmin etme hakkı.

Anasayfa

Arama

İlan Ekle

Vitrin

Hesabım

Scroll