MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Şimdalsat Şitesinin (kısaca Site)önerdiği paket/hizmet satın almalarda işbu satış sözleşmesi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun(kısaca Kanun) ve Mesafeli Satış Yönetmeliği( kısaca Yönetmelik) hükümleri gereğince Şimdialsat ve paket/hizmet satın alanlar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemektedir.

 1. Satıcı Soğanlı Mah. Ferit Selim Paşa Cad. Site Sokak No: 3/A Bahçelievler / İstanbul,adresinde mukim OFİKA BİLİŞİM KIRTASİYE (kısaca Şimdialsat)’dir. Alıcı ise Şimdilalsat Sitesinin üyesi/kullanıcısı olup bu siteden kendisine önerilen üyelik paketlerini ve sair hizmetleri satın alan tüm alıcılardır. Satıcı ile ilgili tüm iletişim bilgileri Site üzerinde bulunabilir. Alıcı bu iletişim bilgilerini kullanarak Şimdialsat’a tüm başvurularını ve şikayetlerini yapabilir.  Alıcı Kanuna göre tüketici sayılmazsa bu satış sözleşmesinin tüketiciye uygulan hükümlerini uygulanma kabiliyeti yoktur. Bu durumda Alıcı bu sözleşmenin diğer kısımlarını ve Türk Borçlar Kanununun öngördüğü hükümleri kabul ederler.
 2. Alıcı kendisine önerilen tüm paketlerin ya da hizmetlerin fiyatlarını, özelliklerini, avantajları ve bunlarla ilgili diğer bilgileri Şimdialsat Sitesi üzerinden okuyabilir ve karşılaştırabilir.
 3. Alıcı paketlerle ve hizmetlerle 3.Maddede belirtilen tüm bilgileri okuduğunu, incelediğini, anladığını, kabul ettiğini ve elektronik ortamda onayladığını beyan eder.
 4. Ödeme işleminin bitmesiyle birlikte üyeler/kullanıcılar paketleri/hizmetleri kullanmaya başlayabilirler. Böylelikle ürün teslim edilmiş olur.
 5. Satın alınan bu paketler/hizmetlerin Şimdialsat’ın onayı olmadan başkasına kullandırılması ya da devredilmesinden Şimdialsat sorumlu değildir. Alıcı aldığı ürünü kullanmaya başladıktan sonra onları koruma sorumluluğu kendisinin üzerindedir.
 6. Satılan paketler/hizmetlerin nasıl kullanılacağı belirlidir. Bunlarla ilgili bilgiler Sitede mevcuttur. Şimdialsat bunları belirttiği bu hususlara bağlı kalarak kullandıracağının garantisini verir.
 7. Paketlerin/hizmetlerin kullanılabilmesi için bunların bedelini ödemek şarttır. Alıcı satış bedelini ödemezse ya da iptal ederse veyahut başka sebeplerle ödeme gerçekleştirilmezse Şimdialsat bu satış sözleşmesinden dolayı yükümlüklerinden ve borçlarından kurtulur.
 8. Satıcı mücbir sebeplerden dolayı paketleri/hizmetleri kullandıramazsa bu durum bu satış sözleşmesinin ihlali anlamına gelmez. Satıcı imkanı elverdiği ölçüde bu sürede yoksun kalınan hizmetleri sonradan telafi eder.
 9. Alıcı paketler/hizmetler kapsamındaki hizmetlerde bir aksama ya da bozukluk olması durumunda bunu elektronik ortamda Satıcıya bildirir. Satıcının bunu ayıplı mal sayıp Kanun ve Yönetmeliğin öngördüğü süreler içerisinde gidermesi gerekir.
 • Bu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin onaylanması Alıcının paketler/hizmetlerle ilgili ödeme yükümlülüğünü kabul ettiğini gösterir. Alıcı bu onay ile birlikte kendisine ön bilgilendirme yapıldığını, ödeme yapması gerektiğini, satın alınacak ürünlerle ve fiyatlarıyla ilgilerle ilgili açık ve anlaşılabilir bilgilendirme yapıldığını, cayma hakkını kullanabileceğinin ve şartlarının bildirildiğini ve  bu sözleşmeyi okuduğunu/anladığını/kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu süre paketlerin/hizmetlerin satın alındığı günden itibaren başlar. Bununla ilgili veriler Alıcı tarafından elektronik ortamda tutulacaktır. Satıcı cayma hakkını kullandığını e-posta yoluyla Satıcıya bildirir. Cayma hakkı ile ilgili başvuralar destek@simdialsat.com eposta adresine yapılabilir. Bu destek@simdialsat.com eposta adresi Site üzerinden de bulunabilir. Bunun işleme alındığına dair Satıcı Alıcıya bir teyit e-postası gönderir. Satıcı varsa ürünleri kullanıldığı süre kadar bir kesinti yaparak aldığı tüm ödemeleri Alıcıya iade eder.
 1. Alıcı bu satış sözleşmesiyle ilgili çıkabilecek sorunlar için Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemelerine başvurma hakkı vardır.

Anasayfa

Arama

İlan Ekle

Mesajlar

Hesabım

Scroll