AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlu  OFİKA BİLİŞİM KIRTASİYE  Soğanlı Mah. Ferit Selim Paşa Cad. Site Sokak No: 3/A Bahçelievler / İstanbul

 

 

  OFİKA BİLİŞİM KIRTASİYE (“ŞİMDİALSAT” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, iş bağlantılarımızı, müşterilerimizi, platform kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

 Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

 

 Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 

 1-Kimlik Bilgileri

 2-İletişim Bilgileri

 3-Aile Bireylerine Ait Bilgiler

 4-Mali Veriler

 5-Özlük Verileri

 6-Diğer Veriler

 

   Veri Kategorisİ                               Kimlik Bilgileri 

    Açıklama        Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

 Kimden Toplanır?   Kimlik bilgilerini; müşterilerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

İçerik    İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, uyruk, vergi kimlik numarası, SGK sicil numarası, doğum yeri ve tarihi, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.

 Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız.

 Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Verinin Toplanma Amacı     Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

 Platform kullanıcılarımızın kimlik bilgilerini Şirket’in iletişim süreçlerinde kimliklerini tespit etmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

 İş bağlantılarımızın kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni   Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi    Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi          İletişim Bilgileri

 Açıklama            Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

 Kimden Toplanır?  İletişim bilgilerini; müşterilerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

  İçerik    Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, adres, ev telefonu numarası, ikametgah ilmuhaberi veya yerleşim yeri belgesi, cep telefonu numarası, yakınına ait iletişim bilgileri gibi verilerdir.

Müşterilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve destek hizmeti sağlamak, ticari ilişkileri sağlamak ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız

Verinin Toplanma Amacı   Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

  Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni     Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi             Aile Bireylerine Ait Bilgiler

 Açıklama            İlgili Kişi’nin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

 Kimden Toplanır?          Aile bireylerine ait verileri çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.

 İçerik   Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, çocuk sayısı, doğum tarihi, medeni durum bilgisi, eğitim durumu, iş durumu, iletişim bilgileri, evlilik cüzdanı fotokopisi, doğum sertifikaları gibi verilerdir.

 Verinin Toplanma Amacı   Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

 Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

 Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, acil durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

 Veri Toplama Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi      Mali Veriler

 Açıklama            Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.

 Kimden Toplanır?    Mali bilgileri, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden ve iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.

 İçerik   Banka hesap, kredi kartı, AGİ ve engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler gibi verilerdir.

 Verinin Toplanma Amacı   Çalışanlarımızın mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantılarımızın ve müşterilerimizin mali bilgilerini ise ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

 Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, iş birliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla mali bilgileri toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi      Özlük Verileri

 Açıklama               İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

 Kimden Toplanır?   Özlük verilerini, çalışan adaylarımızdan ve çalışanlarımızdan toplamaktayız.

 İçerik   Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan hizmet/bonservis/çalışma belgesi, özgeçmiş, çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, mesai kayıtları, devam çizelgeleri, idari ve yıllık izinleri, fotoğrafı, sağlık raporu, kan grubu, adli sicil kaydı, engelli raporu, askerlik durumu, referans bilgisi, sağlık bilgileri gibi verilerdir.

 Verinin Toplanma Amacı   Çalışanların verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın verilerini başvurulan pozisyon kapsamında değerlendirme yapmak amacıyla toplamaktayız.

 Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

 Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

 Veri Toplama Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi         Diğer Veriler

 Açıklama                    Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.

 Kimden Toplanır?     Bu verileri; müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.

 İçerik   Cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, sosyal medya hesap bilgileri, konum bilgileri, şirket yetkililerine ait bilgiler, imza, şikayet ve iletişim süreçlerinde toplanan verilerdir.

 Verinin Toplanma Amacı    Müşterilerimize ait verileri ticari gereklilik ve mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.

 Platform kullanıcılarımıza ait bilgileri yürüttüğümüz hizmetin ifası kapsamında ve Şirket’in iletişim süreçlerinde hukuki yükümlülüklerimiz gereği ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.

 

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni   Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

İş bağlantılarımızın verilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, verilen hizmetin kalitesini arttırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

 Veri Toplama Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

 Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

 Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

 Bunun dışında, kişisel verileriniz, grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

 Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 Kişisel verileriniz yalnızca;

 1- Açık rızanızın bulunduğu,

 2-KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve

 3- KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

 Örneğin, hizmetin yurt dışındaki bir firma aracılığıyla sağlanması halinde sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 1- Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

 2-Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 3-Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 4-Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

 

  Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

 Kişisel verilerinize ilişkin;

 1-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6-KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7-Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

 9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

 1-Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi kimlik fotokopisi ile bilgi@simdialsat.com adresine göndererek,

 2-Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya KVK Başvuru Formu aracılığıyla,

 3-Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle bilgi@simdialsat.com kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

 4-İlgili Kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden bilgi@simdialsat.com adresimize göndererek Şirket’e iletebilecektir.

 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 GENEL AÇIKLAMALAR

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11’inci maddesi ile, işlenen kişisel verileri ile ilgili olarak söz konusu verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmesi halinde işlemeye ilişkin bilgi talebinde bulunma; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; kişisel verilerinin düzeltilmesi veya silinmesi halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı tanınmıştır.

 

KVKK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan OFİKA BİLİŞİM KIRTASİYE ( ŞİMDİALSAT DİJİTAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZ. VE TİC. A.Ş.) (“Şirket”)’ye yapılacak olan başvuruların yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 

 BAŞVURUYA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 1-Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,

 2-Noter vasıtasıyla, veya

 3-Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 Buna ek olarak, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”nin (“Tebliğ”) 5. maddesi gereği, İlgili Kişi bilgi@simdialsat.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da kendisi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurusunu iletebilecektir.

 Lütfen yazılı başvurularınızı aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla Şirketimize ulaştırınız:

 

  Başvuru Yöntemi 

Şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini teşvik edici belge ile gelerek başvurması)

Noter vasıtasıyla tebligat (Noterde yapılacak işlemler sırasında kimliği tevsik edici belgeler hazır bulundurulmalıdır.)

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru

Elektronik posta yoluyla başvuru

Başvurunun Yapılacağı Adres

 Soğanlı Mah. Ferit Selim Paşa Cad. Site Sokak No: 3/A Bahçelievler / İstanbul

bilgi@simdialsat.com

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız.

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız.

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız.

Elektronik postanın konu kısmına ”Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra başvuruların hangi yöntemler ile alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 Yapılacak olan başvuruya Şirketimizce verilecek cevabın ne şekilde olacağına dair bilgiler ise aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

Şirket’in Başvuruya Cevap Yöntemi

Elden teslim ile (Başvuru Sahibi’nin kimliği tevsik edici belgeler ile bizzat gelerek cevap belgesini teslim alması)

Adrese gönderim ile (Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)

Elektronik Posta Yoluyla

Başvuru Sahibi’nin Cevaba Erişim Yöntemi

Soğanlı Mah. Ferit Selim Paşa Cad. Site Sokak No: 3/A Bahçelievler / İstanbul

Başvuruda belirtilen adres (Başvuruyu yapan kişi İlgili Kişinin temsilcisi ise temsilcinin adresi)

aşvuruda belirtilen elektronik posta adresi (Başvuruyu yapan kişi İlgili Kişinin temsilcisi ise temsilcinin elektronik posta adresi)

Cevap Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.

 

KVKK uyarınca, Şirketimiz, yukarıdaki tabloda sunulan cevap yöntemlerinden herhangi birini seçebilir. Ayrıca, Şirketimizin, elektronik ortamda başka türlü bir bildirim yapma hakkı da saklıdır.

 Tebliğ’in 5. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında belirtildiği üzere, “yazılı başvurularda, veri sorumlusuna yani Şirketimize evrakın tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

 Söz konusu başvurular KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, ayrıca maliyet gerektirmemesi halinde, ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Talebe ilişkin cevabımız KVKK’nın 13’üncü maddesi gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamda Başvuru Sahibi’ne ulaştırılacaktır.

 

BAŞVURU SAHİBİ’NE İLİŞKİN BİLGİLER

  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

 İsim:

Soy isim:

T.C. Kimlik Numarası:

 Telefon Numarası:

 Elektronik posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)

Adres:

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, çalışan, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf çalışanı, hissedar gibi)

 Müşteri

Ziyaretçi:

 İş ortağı:

 Diğer:

 Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

 Konu:

 Eski Çalışanım (Çalıştığım Yıllar :)

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım (Tarih )

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Diğer:

 

  1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi/taleplerinizi belirtiniz:

 

  Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

 Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum

Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.

 Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

 İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek istiyorum.

 Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 Lütfen taleplerinize dair (eğer varsa) ek açıklamalarınızı paylaşınız:

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 Herhangi bir bildirim yöntemi tercih edilmemesi halinde, Şirketimiz cevap yöntemlerinden herhangi birini seçebilecektir.

 İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Şirketimiz, hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

 Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)

 Adı Soyadı:

 Başvuru Tarihi:

 İmza:

Anasayfa

Arama

İlan Ekle

Mesajlar

Hesabım

Scroll